fbpx

Mūsų pamokos

Matematikos pamokos

Matematika - viena labiausiai mąstymą lavinančių sričių!

Jokie sunkumai nebaisu

MANO KOREPETITORIUS komanda padeda susidūrus su sunkumais painiose matematikos pamokose ir motyvuoja stengtis.

Visi egzaminai įveikiami

Nuosekliai ir efektyviai paruošiame stojimams į įvairias gimnazijas bei vyresnius mokinius egzaminams.

Laimimos net olimpiados

Padedame ir patiems gabiausiems bei stipriausiems mokiniams pasiruošti ir puikiai pasirodyti olimpiadose.

Personalizuotų mokymo planų kūrimas

Kaip mes dirbame?

1
Pirmas namų darbas tenka tėveliams! Esame pastebėję, kad tėvai dažnai turi labai gerų įžvalgų apie savo vaikučius, dėl to prašome užpildyti klausimyną apie būsimą mūsų mokinį. Atsakymai padeda padėti korepetitoriui pasiruošti nuo pat pirmos pamokos geriausiu būdu prieiti prie mokinio (tai ypač svarbu su jauniausiais mokinukais).
2
Pirmos pamokos metu korepetitorius susipažįsta su mokiniu bei patikrina žinias bei nustato, kur jas reikia pagilinti. Korepetitorius išsiaiškina stipriąsias ir silpnąsias puses, esamas spragas iš mokyklos kurso. Aptariami tikslai ir norai, ko tikimasi iš pamokų, kam turėtų būti teikiami prioritetai, koks mokymo būdas yra priimtinas pačiam mokiniui.
3
Po pirmos pamokos korepetitorius detaliai analizuoja mokinio atliktas užduotis ir sudaro mokymosi planą. Nustatomi mokymosi tikslai, artimi ir tolimesni siekiai. Ši analizė ir planas pateikiami ir tėveliams. Taip pat korepetitorius prieš kiekvieną pamoką įkelia planuojamas užduotis ir veiklas, savo papildomus komentarus bei rekomendacijas.
4
Mokomasi sistemiškai pagal sudarytą planą, bet tuo pačiu ir visiškai lanksčiai prisitaikoma prie artėjančių kontrolinių ar sunkesnių namų darbų užduotų mokykloje. Po kiekvienos pamokos korepetitorius pateikia grįžtamąjį ryšį apie tai, kas buvo atlikta pamokos metu bei įrašo namų darbus (tai pasiekiama mokiniui ir tėveliams).
5
Praėjus atitinkamam kiekiui pamokų (taikoma pagal mokinį, 8-12 pamokų) atliekamas tarpinis žinių patikrinimas, stebimas progresas, korepetitorius pateikia įžvalgas apie tai kaip mokiniui sekasi mokytis, ties kuo galbūt reikėtų labiau pasistengti, kokie mokymosi būdai tinkamiausi. Ir toliau tęsiamas produktyvus ir smagus mokymasis!

Matematikos pamokos

Matematiką svarbu mokytis ne tik dėl to, kad galiausiai reikės laikyti egzaminą, kuris yra labai svarbus, norint stoti į aukštąsias mokyklas, bet ir dėl bendro savęs lavinimo ir mąstymo tobulinimo. Sprendžiant matematinius uždavinius lavinamas loginis bei kritinis mąstymas, kurių gali prireikti ne vieno gyvenimo sferoje. Dėl to svarbu net nuo mažų dienų mokiniams stengtis šioje srityje ir jos neapleisti. 

.

Matematikos korepetitorius stengiasi kiekvienam mokiniui parodyti besimokomo dalyko svarbą jam suprantamu būdu, taip motyvuodamas stengtis. Galime dirbti su priešmokyklinio amžiaus vaikais, mokome I-XII klasės mokyklinio kurso medžiagą bei padedame ruoštis olimpiadoms. Taip pat mokome ir Tarptautinio bakalaureato (IB) mokinius. 

Pradėti dirbti kartu?